Ängelholms Gymnasieskola

Ängelholms gymnasieskola erbjuder modern och verklighetsanknuten utbildning. Våra yrkesprogram har ett nära samarbete med respektive bransch och de högskoleförberedande programmen med eftergymnasiala utbildningsanordnare och företag. Hos oss finns också förstärkt program för elever med NPF-diagnos, introduktionsprogram och gymnasiesärskola.
Musikprofilen är valbar för alla elever liksom Idrott och hälsa 2 som vi gör spännande upplevelsebaserad. Du som elitsatsar inom ishockey och fotboll kan ansöka till våra NIU-utbildningar.
Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av dina studier och ha det bra hos oss. Behöver du extra stöd och hjälp finns elevhälsoteamet som i samarbete med övriga personal skapar optimala förutsättningar för ditt lärande, din hälsa och din trygghet.
Under gymnasietiden ställs du inför en rad olika valmöjligheter. Med din studie- och yrkesvägledare kan du diskutera dina framtidsplaner. Vi vill att du ska göra bra val, inte bara inom gymnasieskolan utan även när det gäller studier och yrken för framtiden.

Titta in på vår webbplats för att se filmer från alla våra program.