Introduktionsprogram

Vill du chatta med SYV angående introduktionsprogram, vanligen besök SYV-sidan.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.

Det finns fyra olika program:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Om introduktionsprogrammen på andra språk:

Programmen anordnas av kommunen eller via samverkansavtal med annan kommun. Det finns olika regler för introduktionsprogrammen, som ibland kan vara svåra att tolka. Prata därför med din studie- och yrkesvägledare om du ska söka ett introduktionsprogram. Du kan även ställa frågor i chatten via sidan ”Tips från SYV”