Program

Ditt studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process.

Barn- och fritidsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och...

Bygg- och anläggningsprogrammet

Progammet för dig som vill arbeta med att bygga, underhålla...

Ekonomiprogrammet

Programmet för dig som vill studera samhällsvetenskap och för dig...

El- och energiprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med elinstallationer, system för...

Estetiska programmet

Programmet för dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och...

Flygteknikutbildningen

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för...

Fordons- och transportprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med fordon eller transporter.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring...

Hantverksprogrammet

Programmet för dig som vill använda dina händer och arbeta...

Hotell- och turismprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med turism, hotell- och...

Humanistiska programmet

Programmet för dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap.

Industritekniska programmet

Programmet för dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet,...

International Baccalaureate

International Baccalaureate Diploma Programme är ett internationellt högskoleförberedande program.

Introduktionsprogram

Programmet för dig som inte är behörig till ett nationellt...

Naturbruksprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med växter, djur, mark,...

Naturvetenskapsprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och...

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring...

Samhällsvetenskapsprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av hur människan och...

Teknikprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med teknik och tekniska...

VVS- och fastighetsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med tekniska system i...

Vård- och omsorgsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård,...