Program

Ditt studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process.

Barn- och fritidsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Progammet för dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Ekonomiprogrammet

Programmet för dig som vill studera samhällsvetenskap och för dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

El- och energiprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med elinstallationer, system för produktion, energi-, miljö- och vattenteknik, eller datorer och kommunikation.

Estetiska programmet

Programmet för dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Flygteknikutbildningen

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar.

Fordons- och transportprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med fordon eller transporter.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen.

Hantverksprogrammet

Programmet för dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke.

Hotell- och turismprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet.

Humanistiska programmet

Programmet för dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap.

Industritekniska programmet

Programmet för dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri.

International Baccalaureate

International Baccalaureate Diploma Programme är ett internationellt högskoleförberedande program.

Introduktionsprogram

Programmet för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Naturbruksprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Naturvetenskapsprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till exempel restaurang, bageri eller butik.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. 

Teknikprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer.

VVS- och fastighetsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta med tekniska system i byggnader för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.

Vård- och omsorgsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.