Inför och efter mässan

Nedan finner du material såsom uppgifter, broschyrer och länkar att använda inför besöket på mässan. Merparten av informationen är relevant för både åttor, nior och elever på introduktionsprogram.

Till dig som mentor: Eleverna får ut oerhört mycket mer av sitt besök om de är väl förberedda, så avsätt en eller flera lektioner både innan och efter för detta ändamål. Använd gärna materialet nedan.

Förberedelser