Studie- och yrkesvägledaren har ordet

Studie- och yrkesvägledaren har ordet

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge dig som elev förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att det är svårt att överblicka dina olika möjligheter.

Vägledning är allt det du lär dig i skolan som bidrar till att ge dig kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om PRAO, undervisning om arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation, Gymnasiemässa och alla andra aktiviteter som utvecklar din självkännedom.

Studie- och yrkesvägledning är också den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal. Här får du möjlighet att reflektera över dig själv i relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledaren stödjer dig i din valprocess så att du kan genomföra ditt val.

Vad händer nu?

Du som går i årskurs 8 börjar närma dig ditt gymnasieval och det är dags att ta reda på vad du vill. För några elever är valet lätt, de vet precis vad de vill gå och behöver bara fundera på vilken inriktning som passar bäst. För andra är det jättesvårt, och de vet inte vilket alls vad de vill läsa.
Tanken med gymnasidagarna är att du som elev får veta om de olika gymnasieprogrammen samt vilken inriktning som kan passa dig. Det är viktigt att du tar reda på information om samtliga program  så att du kan göra ett genomtänkt gymnasieval i när du går i nian.

Behörighet?

På gymnasiet finns det yrkesprogram och högskoleförberedande program.
För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram ska du ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.
För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.
• För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
• För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
• För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

Förutom yrkesprogram och högskoleförberedande program finns det riksrekryterande utbildningar. Det är en utbildning som elever från hela landet kan söka, oavsett i vilken kommun man bor i. Riksrekryterande utbildningar kan vara nationella idrottsutbildningar (NIU), spetsutbildningar eller andra särskilda varianter. Om du vill veta mer om dessa utbildningar kan du prata med din studie- och yrkesvägledare.

För dig som riskerar att inte bli behörig finns det olika typer av introduktionsprogram. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att se vilket alternativ som kan bli bäst för just dig.

Gymnasiedagarna

Under Gymnasiedagarna kan du få information om vilka gymnasieprogram det finns i Familjen Helsingborg och vilka skolor som erbjuder programmen.

Lite tips på frågor att fundera över:

  • Hur ser en vanlig dag ut?
  • Har utbildningen praktik och hur mycket?
  • Vilka inriktningar finns på programmet?
  • Behöver man plugga mycket hemma?
  • Hur många får jobb/läser vidare efter utbildningen?
  • Vilka yrken kan man jobba som/vilka utbildningar kan man läsa efter programmet?
  • Vad innebär/gör man på detta program?

För dig som vill veta mer

Informationen finns även på denna webbsida:
https://www.skanegy.se/

På Skolverkets hemsida hittar du mer information inför valet till gymnasieskolan.
https://www.youtube.com/watch?v=ccq3RbZ3HwA&t=6s

Stressad över gymnasievalet?
https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/gymnasievalet/stressad-over-gymnasievalet

Betygskalkylatorn, verktyg för att räkna ut meritvärde:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/grundskolan/rakna-ut-ditt-meritvarde

Behörighetsvisaren som visar vad du kan plugga senare efter gymnasiet:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/behorighetsvisaren

Som stöd till lärare, elever och föräldrar, tillsammans med en film om de olika programmen:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/gymnasievalet/att-valja-skola-och-program

Till er som vårdnadshavare:
https://www.youtube.com/watch?v=LRz5QSjQMms

På arbetsförmedlingens hemsida hittar du information om vilka yrken som finns?
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window