Årskurs 8

Gymnasiemässan är för dig i årskurs 8 och arrangeras av Familjen Helsingborg.
Du besöker gymnasiemässan under skoltid tillsammans med din mentor. Här får du veta mer om de nationella programmen, prova på olika moment från utbildningarna och utmana dina föreställningar. Allt för att förbereda dig för ditt gymnasieval i årskurs 9.

Är du intresserad av ett yrkesprogram? Gör testet på DinTalang.se.
På Skanegy.se hittar du programguiden med information om samtliga gymnasieprogram.

Du som arbetar med grundskolans högre årskurser, är rektor eller studie- och yrkesvägledare är också mycket välkommen.

Skolans förberedelser inför besöket
För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av dagen är det viktigt att de har fått information om gymnasieskolans nationella program. På sidan Info från SYV finns förslag på material att använda sig av.

Skolans förberedelser