Ekonomiprogrammet
Programmet för dig som vill studera samhällsvetenskap och för dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.
Se Skolverkets film om ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett program som leder till en högskoleförberedande examen.
Det vänder sig till dig som är intresserad av att studera företagens roll i samhället, ekonomiska förhållanden och olika företagsformer. Du lär dig att hantera olika företagsekonomiska samband och metoder. En viktig del av ekonomiprogrammet är entreprenörskap där du omsätter det du lärt dig i verkligheten genom att starta, driva och avveckla ett UF företag under ett helt år.
På ekonomiprogrammet studerar du även privatjuridik som ger en god inblick i vardagsjuridik som du kan stöta på i företagsvärlden men även som privatperson senare i livet. Ledarskap berörs också där du lär dig hur samspel mellan människor fungerar, hur vi tänker, känner och handlar och hur detta kan tillämpas inom olika organisationer.
Programmet har stor bredd och ger många yrkesutgångar. En ekonom kan arbeta inom hela ekonomisektorn med till exempel försäljning, ekonomistyrning, marknadsföring och ledarskap. För ett arbete inom juridiksektorn är ekonomiprogrammet en bra grund.

Programmet har två olika inriktningar:

  • Ekonomi
    Du fördjupar dig inom olika företagsekonomiska områden som redovisning och kalkylering. Du studerar olika företagsformer, lagar och regler som styr dessa och hur dessa ska tillämpas.
  • Juridik
    Du fördjupar dig inom affärsjuridik och hur denna påverkar företags arbete med handel, avtal och affärsförbindelser. Du studerar också rättsordningens betydelse i samhället, juridik metod och internationell rätt i kursen Rätten och Samhället.

Vanliga frågor och svar

  • Du är intresserad att lära dig mer om ekonomi eller juridik
  • Du utvecklas löpande och kommer märka att alla de olika saker som tas upp i kurserna hänger ihop och ger dig en stark plattform för framtiden.
  • Du får en grund för vidare studier inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.
  • Du får lära dig hur man startar, driver och avvecklar ett UF-företag. Du arbetar med riktiga produkter, pengar och kunder. Du samarbetar med kontakter utanför skolan och har en rådgivare till företaget som kan ge dig ovärderliga kunskaper och kontakter i framtiden.

Det finns ekonomi och juridik

Ekonomi: Inriktningen ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Juridik: Inriktningen ger kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

För att vara behörig att söka till Ekonomiprogrammet ska du ha minst betyget E i tolv ämnen varav Matte, Svenska, Engelska, Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap är obligatoriska. Hur många poäng som krävs beror på hur många som söker till inriktningen/skolan.

Du söker via skanegy.se, precis som alla andra program

Ja

Eftersom programmet är högskoleförberedande förväntas du läsa vidare efter gymnasiet. Programmet ger högskoleförberedande examen ofta finns det möjlighet att läsa de fördjupningar som krävs för vidare studier inom Ekonomiprogrammet eller Juristutbildningen på Universitet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window