Barn- och fritidsprogrammet
Programmet för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna.
Se Skolverkets film om barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.

På programmet läggs stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Programmet har två olika inriktningar:

  • Fritid och hälsa
    Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.
  • Pedagogisk och socialt arbete
    Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Vanliga frågor och svar

Exempel på yrken du kan arbeta med direkt efter gymnasiet är barnskötare och elevassistent samt personal inom idrotts- och fritidsanläggningar. Vill du läsa vidare efter gymnasiet har du exempelvis yrken som polis, förskollärare och lärare.

På Fritid och Hälsa läser du bland annat kurser i Kost och Hälsa, Fritids- och friskvårdsverksamheter, Idrott och Hälsa 2, Hälsopedagogik, Träningslära.

På inriktningen pedagogiskt arbete läser du bland annat kurser i Skapande verkstad, Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window