Bygg- och anläggningsprogrammet
Progammet för dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.
Se Skolverkets film om bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Du lär dig om byggnation och anläggning. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig också om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Programmet har fem olika inriktningar:

 • Anläggningsfordon
  Ger kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap
 • Husbyggnad
  Ger kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner
 • Mark och anläggning
  Ger kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenläggningar
 • Måleri
  Ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden
 • Plåtslageri
  Ger kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i kombination av design och teknisk funktion

Vanliga frågor och svar

– Ja det kan man välja till!

Du har undervisning ungefär mellan 8:00-15:00

2 dagar i veckan i åk 2 och 3 dagar i veckan i åk 3.

Som fullbetald mellan 35000:-  och  45000:-

Åk 1 – Svenska, Matte, Idrott, Engelska.

Åk2 – Entreprenörskap, Naturkunskap, Historia.

Åk 3 – Religion, Samhällskunskap.

Det finns fem olika inriktningar; Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri samt Plåtslageri,

Ja om man visar intresse och sköter sig i skolan och på sin praktikplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window