Estetiska programmet
Programmet för dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.
Se skolverkets film om estetiska programmet

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Det estetiska programmet förbereder även för högre studier på konstnärliga utbildningar inom de olika inriktningarna, men vänder sig också till dig som vill arbeta/studera inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden

Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska hantverket. Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande.

Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Du utvecklar förmågor som att uttrycka dig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Du får kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet.

Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Du utvecklar förmågor som att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på någon genre eller stil.

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du utvecklar dina förmågor i att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde.

Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika perspektiv. Du utvecklar förmågor som sceniskt gestaltning och kommunikation samt att uppleva och tolka såväl andra elevers gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något eller några av teaterns uttrycksområden.

Vanliga frågor och svar

Programmet är en möjlighet att kombinerar teoretiska ämnen med konstnärliga. Det ger en arbetsglädje att få utvecklas inom det man brinner för kreativt. Denna arbetsglädje gör hela gymnasietiden unik.

Bild, dans, estetik och media, musik och teater.

För att vara behörig att söka till det Estetiska programmet ska du ha minst betyget E i tolv ämnen varav Matte, Svenska och Engelska är obligatoriska. Hur många poäng som krävs beror på hur många som söker till inriktningen/skolan.

Du söker via skanegy.se , precis som alla andra program.

Det absolut viktigaste är att du har en passion för ämnet. Du behöver ha en stor vilja och intresse att lära och utvecklas inom din konstnärliga inriktning.

Nej, för att du behöver all den tiden som ges på att utvecklas inom din konstform/inriktning för att kunna bli tillräckligt bra för eftergymnasiala studier.

“Ett A är alltid ett A”, om du har en passion för ett ämne är det alltid lättare att göra höga resultat. Därför kan sannolikheten att få högre betyg på de Estetiska programmen växa och i slutändan gynna dig vid eftergymnasiala studier. Dessutom kan du alltid läsa in extra behörighet inom natur/teknik i efterhand – det kan du inte göra med estetiska ämnen.

Ungefär halva tiden i schemat är estetiska ämnen, den andra halvan är de gymnasiegemensamma ämnena som till exempel svenska, engelska, matte, idrott och historia.

Ja.

Eftersom programmet är högskoleförberedande förväntas du läsa vidare efter gymnasiet. Programmet ger högskoleförberedande examen samtidigt som det förbereder för fortsatta konstnärliga studier.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window