Samhällsvetenskapsprogrammet
Programmet för dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. 
Se Skolverkets film om samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programmet har tre olika inriktningar:

  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap

Jag valde samhällsprogrammet för att det är en bred utbildning. Sen är jag är intresserad av att arbeta med människor. Kurser som ledarskap & organisation och sociologi är ämne som jag är väldigt intresserad av att läsa.
(Frida Lindgren)

Vanliga frågor och svar

Det är ett textintensivt studieförberedande program vilket betyder att du både läser och skriver mycket. När du gått klart programmet är du väl förberedd för teoretiska studier på universitet och högskola.

Du känner igen ämnen och kurser men får ta ett större eget ansvar för dina studier. Skoldagen är mer teoretisk än på grundskolan.

På Samhällsvetenskapsprogrammet läser alla moderna språk i två årskurser: åk 1 och åk 2. Vilka språk som erbjuds kan skilja mellan olika skolor.

Efter examen har du behörighet inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Med dina individuella val kan du ytterligare bredda din behörighet och öka på dina meritpoäng.

Programmet passar för dig som är intresserad av samhällsfrågor i Sverige och världen, frågor om genus, politik i stort och smått, människor och människors agerande, kommunikation, media, etik och miljö.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window