Åbyskolan i Klippan

Vi på Åbyskolan vill vara elevens bästa skola, så att eleven kan bli sitt bästa jag. Våra program ger dig en stark plattform att fixa det framtidsjobb du drömmer om.

Du utvecklar dina förmågor och färdigheter i att tillägna dig och hantera information, lära och utveckla kunskap, problemlösning, kommunicera, samarbeta och driva projekt.

Vi vill att du ska lyckas med dina studier och till din hjälp finns kompetent personal som stödjer och hjälper dig i ditt skolarbete och en väl fungerande elevhälsa.

Oavsett vilket program du väljer, vill vi förbereda dig både för arbetsliv och fortsatta studier. På yrkesprogrammen ingår arbetsplatsförlagt lärande APL, och du kan genom val få högskolekompetens.

På Torget, vår gemensamma samlingpunkt, är det ofta aktiviteter av olika slag såsom uppträdande, mässor, utställningar eller förenings- och högskolebesök. Här finns också Åbyskolans Café, Reception och tillgänglig personal som ger en hjälpande hand till den som behöver.

Välkommen till oss!