Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Våra lärlingsutbildningar på Helsingborgs Lärlingsgymnasium är till för dig som vet vad du vill. Hos oss får du en yrkesutbildning och en snabb väg ut i arbetslivet. Under utbildningen pluggar du dina gymnasieämnen samtidigt som du kommer in i branschen och lär dig ditt yrke.

Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och examensmål som ett skolförlagt yrkesprogram. Hos oss lär du yrket direkt på en arbetsplats i ett arbetslag. Du får också värdefulla referenser och kontakter i branschen.

Om du vill läsa vidare på högskola har du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet hos oss. Lärlingsutbildningen ger dig redan grundläggande behörighet till yrkeshögskola.