Svalöfs gymnasium

På Svalöfs gymnasium utbildas varje år cirka 500 gymnasieelever. Skolan erbjuder fem nationella program och fyra introduktionsprogram. Vi har en tydlig struktur och organisation där eleverna arbetar i arbetslag i trivsamma lokaler och trygg miljö.

Naturbruksprogram
Naturvetenskapsprogram
Fordons- och transportprogram
Bygg- och anläggningsprogram
Samhällsvetenskapsprogram
Introduktionsprogram
Fyraårig gymnasiesärskola
Internat

Svalöfs gymnasiums vision är ”Lärande på riktigt”. Den ska genomsyra hela skolans arbetssätt. Allt lärande ska ske i ett sammanhang och det ska finnas en tydlig förankring i arbetslivet och i elevernas egen verklighet, allt för att skapa meningsfullhet och upptäcka lärande, både hos elever och personal.

Välkomna till vår skola!
• Öppet hus den 2 oktober kl 10-14
• Informationskväll den 25 november kl 18
• Öppet hus den 15 januari 2022 kl 10-12
• Informationskväll den 2 februari 2022 kl 18
• Informationskväll den 5 maj 2022 kl 18

Läs vår digitala broschyr