Humanistiska programmet
Programmet för dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap.
Se Skolverkets film om humanistiska programmet

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap.

Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi.

Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

Programmet har två olika inriktningar:

  • Kultur (historia)
    Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.
  • Språk
    Du fördjupar dina kunskaper i språk och sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Du lär dig om värdet av språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

På HU lär du dig om människan genom tiderna i förhållande till kultur och språk.

Språk och kommunikation är i centrum och det är både intressant och viktigt.

Humanistiska programmet är en bred utbildning och man har många valmöjligheter efter gymnasiet.

Man får se sambanden mellan många olika ämnen, hur allt hänger ihop.

Vanliga frågor och svar

– Man får läsa många språk, mycket historia, kulturkurser, filosofi, människans språk, latin, psykologi mm.

– I språkinriktningen läser man två moderna språk under hela gymnasietiden, samt latin under ett år.
– I kulturinriktningen har man istället kurser som Samtida kulturuttryck, Kultur- och idéhistoria, Litteratur, Psykologi mm.

– En kurs, men man kan välja att läsa mer matte om man vill

– Egentligen de flesta, men t.ex. arkeolog, lärare, översättare, tolk, polis, jurist, reseledare, bibliotekarie, journalist, socionom etc.

– Man får studera mänskligt handlande, kritiskt granska källor, utveckla sitt tänkande, argumenterande, analyserande, dra slutsatser och reflektera över etiska och moraliska dilemman.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window