Flygteknikutbildningen
En yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar.

Flygteknikutbildningen

Flygteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar. Utbildningen är riksrekryterande, det betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor. Du får bland annat lära dig hur flygplan och helikoptrar fungerar, hur de är konstruerade och hur man felsöker och reparerar dem. Du får också lära dig hur flyget påverkar miljön och hur man arbetar med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Du får också utbildning i datorer och datasystem och kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser. Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera, att arbeta både självständigt och i grupp  

Utbildningen har två olika inriktningar:

  • Flygplan
    Inriktningen flygplan ska ge kunskaper om service, underhåll och reparation av flygplan med gasturbinmotor eller av flygplan med kolvmotor. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel flygmekaniker.
  • Helikopter
    Inriktningen helikopter ska ge kunskaper om service, underhåll och reparation av helikoptrar med gasturbinmotor eller av helikoptrar med kolvmotor. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel helikoptermekaniker.

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

När det var dags att välja gymnasium var jag först inne på att bli bilmekaniker, men så tipsade min syokonsulent mig om att det fanns ett alternativ inom flygteknik. Jag hade inte ens tänkt tanken, men när väl det alternativet presenterades för mig tvingades jag till ett val som skulle förändra mitt liv helt och hållet.
– Öner Özturk, Gymnasieexamen 2016 och YH-examen 2018

Vanliga frågor och svar

Ska man läsa till pilot så gör man det efter gymnasiet på yrkeshögskola eller privata pilotskolor. Det kan vara en fortsättning efter flygteknikutbildning som leder till flygmekaniker. Ska man gå denna utbildningen så behöver man vara nyfiken på teknik såväl praktiskt som teoretiskt.

Det är totalt 1600p av 2500 och några exempel är: flygplansteknik, aerodynamik, ellära – flygplan, underhållsteknik – flygplan, digitalteknik – flygplan och gasturbinmotor

Ja, alla som kommer in på gymnasieutbildningen i Ljungbyhed får erbjudande om plats och garanteras detta. Idag bor 64 av 70 elever på internatet.

Under hela gymnasietiden har man praktik en dag i veckan och teori i både flygämne och gymnasieämne de andra dagarna. Vi har 4 egna hangarer med flygplan där man gör riktiga övningar. Man börjar alltid lite senare på måndagar och slutar tidigare på fredagar.

All extern praktik (APL) ligger i årskurs 3. Då är man ute på flygverkstäder i 8 veckor i Sverige men mest utomlands. Ex. på länder för praktik utanför Sverige är Norge, Danmark, Tyskland, England, Färöarna.

Då kan man jobba i flygbranschen som flygmekaniker i hela Europa. Man kan också jobba inom andra tekniska yrken i teknikbranschen eftersom det är en bred teknisk utbildning vilket hela tekniska branschen känner till.

Man kan fortsätta på yrkeshögskolan och läsa till flygtekniker. Även denna utbildning finns på Flygteknikcenter i Ljungbyhed. Eftersom man får allmän behörighet till högskolan så är också det ett alternativ t.ex. ingenjörsutbildningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window