Inför gymnasiedagarna

Under din tid på grundskolan får du en bred förberedande utbildning. På gymnasiet får du välja mellan en mängd olika program och inriktningar så att du själv ska få chans att bestämma vad du vill lära dig.

Det är ett viktigt val att göra och därför behöver du känna till de olika alternativen. Gymnasiedagarna syftar till att synliggöra gymnasieskolans olika program och inriktningar för att du ska kunna göra ett val som passar dig.

Använd gärna materialet nedan. Se filmen om hur du navigerar på hemsidan. Titta på SYV-podden för att få tips om vad man kan tänka på inför gymnasievalet och annan viktig information om gymnasieskolan. Genom testen kan du få tips om olika gymnasieprogram som kan passa dig som du sedan kan titta närmare på under ditt besök.

Tänk ut vad som är viktigt för dig och vad du vill veta.  Hoppas att du få många nya idéer.

Lyssna på SYV-podden

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Testa vilket program som passar dig

Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare

Den här delen av hemsidan visar innehåll från en annan webbplats (dintalang.se). Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Uppdrag baserat på ditt test ovan

Om du gjort testet ovan får du här ett uppdrag. Testresultatet visar ett eller flera program som verkar passa dig. För att ta reda på om programmen kan vara val som passar dig bör du ta reda på mer information vilket du kan göra genom att följa stegen nedan:

 • Gå in på programsidan och leta upp programmet. Se Gymnasieprogram eller Gymnasiesärskolans program
 • Vilka ämne kommer du att läsa på det valda programmet?
 • Vad leder utbildningen till för slags yrken?
 • Hur ser skoldagen ut – är man i ett traditionellt klassrum eller bedrivs undervisningen som typ i en verkstad?
 • Vad är APL?
 • Vilka skolor erbjuder programmet?
 • Finns det något högskoleförberedande program som efter högskoleutbildning leder till samma typ av arbete eller yrken i samma bransch?
 • Vilken är största skillnaden mellan yrkesprogrammet och det högskoleförberedande programmet?

Steg 1

Gå igenom PowerPoint som finns nedan med klassen. Programmen följer samma mall – namn, lockande frågor, exempel på yrkesutgångar för yrkesprogrammen. För de högskoleförberedande programmen står istället för yrkesutgångar möjliga inriktningar.

Se även de specifika kurskrav som finns för de högskoleförberedande programmen som finns längst ned på respektive sida.

Det kan bli mycket att gå presentera alla 18 program, så förslagsvis kan ni själva eller tillsammans med klassen välja ut några att ta upp gemensamt. Fördelen med att själv ha valt ut på förhand är att det blir lättare att förbereda sig genom att till exempel kolla lite vad de förslagna yrkena handlar om.

Kör gärna några räkneexempel gällande meritvärde så att alla hänger med, jämför gärna med och utan moderna språk.

Steg 2

Låt eleverna göra test på: Inför gymnasiedagarna | Gymnasieinformation 2022-23 (familjenhelsingborg.se) och gör sedan tillhörande uppdrag. Finns ej tid och utrymme så ge eleverna i uppdrag att besöka rummen för de program testen föreslagit (utöver andra som de kanske redan är nyfikna på).

Länkarna i PowerPoint nedan har svar på frågorna – dyker det upp någon klurigare fråga från eleverna som inte går att besvara direkt så är det ett utmärkt tillfälle att hänvisa dem till mässan.

Lärarhandledning Gymnasiedagarna: 20-21 april 2022

Här följer förslag på upplägg av hur ni tillsammans med era elever kan besöka de digitala gymnasiedagarna på lektionstid. Ni som lärare känner er elevgrupp bäst och genomför anpassningar utifrån detta. Lägg till eller ta bort delar utifrån vad som passar er grupp.

Plattformen för de digitala gymnasiedagarna kommer att finnas kvar även efter gymnasiedagarna för att elever exempelvis även ska kunna besöka den tillsammans med sina vårdnadshavare.

Se även underst på sidan för PDFer med förberedelsematerial.

Inför ert besök

 • Tid – 60 min
  Det är viktigt att ni håller tidsramen för ert besök på grund av att flera grundskolor besöker gymnasiedagarna samtidigt som er.
 • Plats – Förslagsvis i klassrummet
  Planera i förväg för hur eleverna får bästa möjliga lärmiljön under besöket.
 • Resurser – Dator eller liknande och hörlurar med mikrofon
  För de elever som inte har tillgång till eller vill använda mikrofon och/eller kamera kan istället använda sig av chattfunktionen i samtalsrummen.
 • Information – Kunskap om gymnasieprogrammen
  Det är viktigt att eleverna har kännedom kring de digitala gymnasiedagarna och fått möjlighet att förbereda sig kring vilka program de vill lägga sitt fokus på. Är du osäker på hur er skola organiserar detta, kontakta studie- och yrkesvägledare alt. rektor.
 • Uppkoppling till den digitala plattformen – om problem uppstår
  Varje grundskola ansvarar för att uppkopplingen till den digitala plattformen fungerar. Om ni upplever problem med uppkoppling eller liknande kan det vara bra att ha stämt av vilka kontaktpersoner ni kan vända er till beroende på stödstrukturer.

Besöket på gymnasiedagarna

 • Anslutning – Alla i klassen ansluter till den digitala plattformen via en länk som skickas ut till kontaktpersonen för den som anmält er skola. Mejlet skickas från gymnasiemassa@helsingborg.se
 • Se välkomstfilm och instruktionsfilm – Titta på filmerna, med fördel i helklass.
 • Gör testen – som ni finner under ”Inför gymnasiedagarna”. Genom testen får eleverna tips på vilka program de kan titta närmare på under besöket.
 • Starta ert besök – Nu kan varje elev fritt navigera sig på
 • Avslut – Samlas gärna i helgrupp för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring vad de tar med sig från besöket. Förslag på diskussionsfrågor:
  – Vilka gymnasieprogram verkade extra spännande?
  – Vad fick du reda på om programmet?
  – Fick du reda på ny information som du inte kände till?

Problem under gymnasiedagarna