In English

En del utbildningar är det fritt att söka för alla som bor i alla kommunerna, andra utbildningar måste du ha ett godkännande från hemkommunen för att gå.

Om du vill ansöka till en utbildning

De flesta utbildningarna söker du med hjälp av en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Men är det en utbildning i Helsingborg eller Landskrona som har ”fritt sök” ansöker du via Helsingborgs eller Landskronas webbansökan. Du hittar information om hur du söker i informationen på den utbildning du är intresserad av.

Fick du hjälp av informationen på sidan?