Fastighet, anläggning och byggnation

Har du frågor om utbildningen är du även välkommen till den öppna SYV-chatten.

För dig som…
är intresserad av bygg, fastighet och skötsel av park- eller grönområden. I utbildningen ingår att varva teori med praktik och att prova på olika vanligt förekommande arbetsuppgifter som du utför inom- eller utomhus.

Du lär dig…
• underhåll och skötsel av fastigheter, lokaler och utrymmen
• hur man sköter trädgårdar och grönområden
• om måleri, plåt, bygg och annat underhållsarbete
• använda maskiner, verktyg och redskap
• om reparationer