Varmt välkommen till årets viktigaste dagar!

Yrkesmässa för högstadieelever och IM den 4-5 april 2024 med fokus på olika branscher och yrken.

Gymnasiemässa för årskurs 8 den 7-8 november 2024 med fokus på de nationella programmen på gymnasiet.

Gymnasiemässa för årskurs 9 och IM den 9 november 2024 med fokus på gymnasieskolorna i Familjen Helsingborg.

Här hittar du lektionsmaterial och värdefulla länkar från studie- och yrkesvägledare för att förbereda ett besök på mässan.