Estetiska verksamheter

Har du frågor om utbildningen är du även välkommen till den öppna SYV-chatten.

För dig som…
är intresserad av kultur och konst och vill utveckla dig inom skapande verksamhet.

Du får träna dig i hur man kan uttrycka sig med hjälp av text och bild, musik eller skådespel
och hur du kan använda detta i olika sammanhang. Det ingår också att tolka och förstå egna och andras arbeten.
Programmet lägger grunden till fortsatta studier inom exempelvis folkbildningen.

Du lär dig…
• att skapa och utveckla genom din fantasi
• att presentera och visa upp
• att uppleva och tolka konst och kultur
• att arbeta med olika material och tekniker
• använda digitala verktyg