Svalöfs gymnasium

Svalöv

På Svalöfs gymnasium utbildas varje år cirka 500 gymnasieelever. Skolan erbjuder fem nationella program och fyra introduktionsprogram. Vi har en tydlig struktur och organisation där eleverna arbetar i arbetslag i trivsamma lokaler och trygg miljö.

Naturbruksprogram
Naturvetenskapsprogram
Fordons- och transportprogram
Bygg- och anläggningsprogram
Samhällsvetenskapsprogram
Introduktionsprogram
Fyraårig gymnasiesärskola
Internat

Svalöfs gymnasiums vision är ”Lärande på riktigt”. Den ska genomsyra hela skolans arbetssätt. Allt lärande ska ske i ett sammanhang och det ska finnas en tydlig förankring i arbetslivet och i elevernas egen verklighet, allt för att skapa meningsfullhet och upptäcka lärande, både hos elever och personal.

Välkomna till vår skola!
• Öppet hus den 2 oktober kl 10-14
• Informationskväll den 25 november kl 18
• Öppet hus den 15 januari 2022 kl 10-12
• Informationskväll den 2 februari 2022 kl 18
• Informationskväll den 5 maj 2022 kl 18

Läs vår digitala broschyr

Vi elever får möjlighet att få påverka hur vi arbetar med ämnen och projekt, lärarna tror på oss och det ger både motivation att lyckas med skolarbetet och chans att utvecklas som person

Betty Rosenqvist SA19

Vanliga frågor

Det finns goda kommunikationer med buss till Svalöv. Söderåsbanan som ger direkttåg mellan Åstorp och Malmö med station i Svalöv kommer också att börja rulla i december 2021.

Ja, den praktiska delen genomsyrar undervisningen på Svalöfs gymnasium. Skolan har egna djurstallar, verkstäder och en egen veterinärklinik, vi har också de maskiner och fordon som krävs för att ge de bästa förutsättningarna till en bra utbildning på våra olika program.

Ja, för de som vill.

Ja vi har plats för ca 130 elever att bo på vårt internat.

Svalöfs gymnasium är en modern gymnasieskola där lärarna arbetar nära eleverna hela tiden vilket skapar goda relationer och ger motivation och nyfikenhet. Eleverna har tillgång till en unik lärandemiljö med fina undervisningslokaler, engagerade lärare samt egna stallar och verkstäder.

Nej, här går ungdomar från hela Skåne som genom sitt intresse har hittat hit, vi har även riksintag på tävlingsteknik och då kommer ungdomarna från hela landet.

Svalöfs gymnasium

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window