Ängelholms Gymnasieskola

Ängelholm

Ängelholms gymnasieskola erbjuder modern och verklighetsanknuten utbildning. Våra yrkesprogram har ett nära samarbete med respektive bransch och de högskoleförberedande programmen med eftergymnasiala utbildningsanordnare och företag. Hos oss finns också förstärkt program för elever med NPF-diagnos, introduktionsprogram och gymnasiesärskola.
Musikprofilen är valbar för alla elever liksom Idrott och hälsa 2 som vi gör spännande upplevelsebaserad. Du som elitsatsar inom ishockey och fotboll kan ansöka till våra NIU-utbildningar.
Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av dina studier och ha det bra hos oss. Behöver du extra stöd och hjälp finns elevhälsoteamet som i samarbete med övriga personal skapar optimala förutsättningar för ditt lärande, din hälsa och din trygghet.
Under gymnasietiden ställs du inför en rad olika valmöjligheter. Med din studie- och yrkesvägledare kan du diskutera dina framtidsplaner. Vi vill att du ska göra bra val, inte bara inom gymnasieskolan utan även när det gäller studier och yrken för framtiden.

Titta in på vår webbplats för att se filmer från alla våra program.

Vi har bra engagerade lärare som är villiga att ställa upp och hjälpa oss att lyckas med våra studier och mål.

Emelie Rundgren, NA3a

Vanliga frågor och svar

Skolan har fina och ändamålsenliga lokaler för undervisning. Salar för laborationer och praktiska moment är välutrustade och ger dig möjlighet att träna och lära dig i en verklig miljö. Vi har kafeteria, bibliotek, matsal och fina samlingsytor för både studier och umgänge.

Våra program finns på två olika skolenheter, Rönnegymnasiet och Valhall College. Inom de respektive skolorna har programmen sina egna utrymmen med studieplatser och grupprum. Programmets lärare har sina arbetsrum här och finns därför nära tillhands. På så sätt har eleverna både tillgång till det lilla samtidigt som man får del av den stora skolans fördelar.

Elever som är intresserade av att sjunga och/eller spela något instrument har möjlighet att under en del av sin gymnasietid ägna sig åt sitt intresse på schemalagd tid. I Musikprofilen utvecklas du som musiker både individuellt och i ensemble.

Elever som är idrottsintresserade kan alla välja Idrott och hälsa 2 som på vår skola görs upplevelsebaserad på ett speciellt sätt. Du ges möjlighet att prova på en mängd olika aktiviteter, kanske hittar du här ditt nya intresse.

NIU är en nationell idrottsutbildning som kan sökas av elitsatsande ungdomar i hockey och fotboll. Ansökan görs via svenska hockeyförbundet respektive svenska fotbollsförbundet.

Genom våra väl utvecklade samarbeten med företag inom respektive bransch får eleverna en modern och verklighetsanknuten utbildning. Det gäller till exempel praktik (APL), studiebesök och att genomföra kursmoment i samarbete med företag.

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av dina studier och ha det bra hos oss. Behöver du extra stöd och hjälp finns elevhälsoteamet som i samarbete med övriga personal skapar optimala förutsättningar för ditt lärande, din hälsa och din trygghet.

Under gymnasietiden ställs du inför en rad olika valmöjligheter. Med din studie- och yrkesvägledare kan du diskutera dina framtidsplaner. Vi vill att du ska göra bra val, inte bara inom gymnasieskolan utan även när det gäller studier och yrken för framtiden.

Maten som serveras lagas på plats på Rönnegymnasiet respektive Valhall College. Varje dag serveras två rätter samt soppa. Naturligtvis finns alltid vegetarisk mat och specialkost. Dessutom serveras stor salladbuffé, ofta hembakat bröd, smör, mjölk och vatten.

Kontakta Ängelholms Gymnasieskola

Ängelholms Gymnasieskola

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window