ProCivitas

Helsingborg

ProCivitas har som målsättning att bli Helsingborgs, och Sveriges bästa gymnasium. För att möta framtidens krav är det, förutom att få en kvalitativ utbildning, viktigt att behärska en rad olika förmågor och färdigheter. Hos oss kommer du att utsättas för situationer och uppgifter som innebär att du får utmana dig själv. När du avslutat din utbildning hos oss har du inte bara fått goda teoretiska kunskaper utan även utvecklat din förmåga att kommunicera, din drivkraft samt din kreativitet och ledarskapsförmåga.

På ProCivitas samverkar vi med det lokala näringslivet på flera olika sätt, bl.a. erbjuder vi dig en mentor som fungerar som ditt personliga bollplank. Utöver det bjuder vi som komplement till undervisningen ofta in spännande föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter inom t.ex. ledarskap, design, forskning och hållbar utveckling.

Läs vår digitala broschyr (pdf)

Det strålar positiv energi kring varje ämne då lärarna verkligen tycker om sitt arbete. Både lärare och klasskamrater hjälper och stöttar en för att man ska kunna nå de mål man strävar efter.

Celina Fathallah

Vanliga frågor

Trivseln på skolan är avgörande för de tre gymnasieåren och därför satsar vi mycket på att skapa goda relationer, roliga och lärorika sammanhang och en stark gemenskap mellan alla som går på och jobbar på skolan. Det sker genom teambuildingläger, roliga event som anordnas av vår elevkår, aktiviteter med klassen eller med alla på programmet, mm.

Du ska självklart hinna med både din skola såväl som dina fritidsintressen och vänner. Såklart styr din egen ambition mängden tid du får lägga ner på skolan men du kommer få en gedigen utbildning i studieteknik för att lära dig att plugga effektivt och smart samt att planera dina studier på bästa sätt. Denna utbildning i Effektiva studier sträcker sig över alla dina år på ProCivitas.

Vi har eget kök med egna kockar så du kommer få lagad mat på skolan varje dag. Förutom att maten blir godare så är det viktigt att du som elev får i dig tillräckligt med mat för orka med både skolan och fritid.

Du har idrott två gånger i veckan under årskurs 1. Vi hyr in oss i olika hallar i Helsingborg såsom: Olympiahallen, GA-hallen och Helsingborg Arena. I årskurs 3 kan du sedan välja till Idrott alternativt Träningslära som fördjupningskurser.

Ja, varje klass har en klasscoach som varje vecka träffar klassen och följer upp hur det går med studierna, ser över planeringen framåt, mm. Varje elev har också utvecklingssamtal med sin klasscoach 1 gång per termin. Då ligger fokus på varje individs målsättningar och strategier för att nå dem. Klassen och klasscoachen planerar och genomför varje termin roliga aktiviteter som gör att alla lär känna varandra bättre och bidrar till en god sammanhållning i klassen.

Ja, ibland har du lektioner tillsammans med elever i andra klasser. Utöver det skapas flera sammanhang under läsåret då du träffar de andra eleverna på ditt program eller på skolan som helhet. Varje program har varje läsår ett antal träffar då elever i de olika årskurserna möts under trevliga former och lär känna varandra och kan utbyta erfarenheter och kunskaper.

Vi försöker hålla schemat kompakt så att du slipper håltimmar och kan komma hem i tid för att ägna dig åt dina andra intressen i livet. Vi tror mycket på lärarledda lektioner men är inte främmande för att ibland bryta upp från schemat och jobba över program- och årskursgränserna över några dagar, i ett projekt eller liknande.

Läraren har många möjligheter att bedöma dina kunskaper – det kan vara prov, klassrumsdiskussioner, inlämningar, “vanliga” lektioner o.s.v. Vi skapar ofta också möjligheter till utmaningar i andra format såsom case-tävlingar tillsammans med företag eller forskare. Då får du möjlighet att utveckla både dina kunskaper och dina personliga egenskaper, med hjälp av feedback från både dina lärare och externa personer.

Vi har ett stort nätverk av före detta elever som vi håller kontakten med och ofta bjuder in till skolan. Detta ger våra nuvarande elever en väldigt bra möjlighet till inspiration och hjälp med framtidsplaner. Vi har en SYV på skolan som vägleder elever kring val av utbildning och vi anordnar i årskurs 3 framtidsdagar då eleverna får möjlighet att träffa personer som läser olika utbildningar samt har olika typer av yrken. I åk 3 får eleverna möjlighet att ha en egen mentor från näringslivet.

Kontakta ProCivitas

ProCivitas

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window