Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Helsingborg

Våra lärlingsutbildningar på Helsingborgs Lärlingsgymnasium är till för dig som vet vad du vill. Hos oss får du en yrkesutbildning och en snabb väg ut i arbetslivet. Under utbildningen pluggar du dina gymnasieämnen samtidigt som du kommer in i branschen och lär dig ditt yrke.

Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler och examensmål som ett skolförlagt yrkesprogram. Hos oss lär du yrket direkt på en arbetsplats i ett arbetslag. Du får också värdefulla referenser och kontakter i branschen.

Om du vill läsa vidare på högskola har du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet hos oss. Lärlingsutbildningen ger dig redan grundläggande behörighet till yrkeshögskola.

Du blir en del av arbetslaget, lika mycket som du är kompis med dina klasskamrater

Elin Thelin, Barn och fritidsprogrammet

Vanliga frågor och svar

Det går bra. Under förutsättning att det finns arbetsplatser i din hemkommun som kan säkerställa att du får en bra yrkesutbildning.

Ungefär hälften av dina tre år på gymnasiet är du ute på en arbetsplats och lär dig ett yrke.

Absolut. Du gör ett individuellt val med de kurser som krävs för högskolebehörighet.

Vi har digitalt öppet hus den 5 maj kl.17-19 . Då får du en rundvandring på skolan och möjligheten att prata med lärare och elever på våra olika program. Mer information kommer att skickas ut till dig!

På grund av rådande situation erbjuder vi för tillfället inte skuggningar.

För mer information kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Framtidsutsikterna är mycket goda på våra utbildningar. Många arbetsgivare har ett stort behov av utbildad personal. Närmare 80% av våra elever har jobb efter gymnasiet.

Kontakta Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window