Cultura gymnasium

Helsingborg

Cultura Gymnasium är en skola belägen i centrala Helsingborg med profilerna mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. En typisk kommentar från besökare är att skolan är större än vad den ser ut att vara utifrån. Det har sin förklaring i att klassrummen är rymliga och att elevantalet per klass inte överstiger 23 elever. En normalstor klass på Cultura Gymnasium består av 20 elever. Stämningen bland elever och lärare är god och kännetecknas av ett professionellt men avslappnat bemötande, skolans motto och mål är att alla verksamma på skolan ska känna sig hörda, sedda och bekräftade under dagen.

Cultura Gymnasium kan du som elev läsa samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga programmet. Programmen ger dig högskolebehörighet samt att du har möjlighet att maximera din meritpoäng. Specialiseringskurserna inom programmen är:

  • Kriminalteknik på naturvetenskapliga programmet.
  • Kriminologi på samhällsvetenskapliga programmet.

Utöver specialiseringskurserna kan du även läsa följande kurser:

  • Musik i samhällsvetenskapliga programmet i årskurs 2.
  • Film och Tv-produktion i samhällsvetenskapliga programmet i årskurs 2.
  • Ryska och italienska som moderna språk.

Slutligen, skolans profiler mänskliga rättigheter och hållbar utveckling går som en röd tråd i undervisningen. Det innebär att profilerna är integrerade i undervisningen vilket i praktiken betyder att du läser, skriver, talar, reflekterar, analyserar, argumenterar och… Du är varmt välkommen att skugga en dag hos oss och ta del av gemenskapen!

Vanliga frågor och svar

Den senaste enkäten från Skolinspektionen visar att eleverna på Cultura Gymnasium känner sig säkra och trygga, har studiero samt att eleverna vet var och vem de ska vända sig till vid behov av hjälp som rör deras vardagar. Cultura Gymnasium har som mål att alla elever ska känna sig hörda, sedda och bekräftade under skoldagen vilket resulterar i att eleven aldrig bör känna sig ensam under skoldagen. Av ren erfarenhet vet via på Cultura Gymnasium att ett kallt klimat påverkar inlärningen negativt och därför satsar vi på att eleven ska trivas. Lektionerna följer en röd tråd i form av ordningsregler och lektionsupplägg.

Cultura Gymnasium är en familjär skola där alla känner varandra. Elever och personal är ständigt i kontakt med varandra under skoldagen vilket resulterar i att eleverna får extra stöd och hjälp på ett naturligt sätt under skoldagen. Våra specialiseringskurser i årskurs 3, kriminalteknik och kriminologi samt undervisning i film och tv-produktion och musik i årskurs 2 gör skolan unik med sitt utbud av intressanta samt estetiska kurser. De som besöker skolan upplever att stämningen är avslappnad och att det råder ömsesidig respekt bland alla verksamma på skolan vilket skapar en atmosfär där du får vara dig själv utan att bli dömd.

Svaret kan enkelt besvaras med att alla passar in på skolan om de är studiemotiverade, utåtriktade samt har en god människosyn. Cultura Gymnasium är en skola med profilerna mänskliga rättigheter och hållbar utveckling därav accepteras ingen rasism eller diskriminering. Cultura Gymnasium utgår från mottona att alla människor är födda fria och lika i värde och att alla ska bli hörda, sedda och bekräftade.

Enkelt sagt, det innebär att vi är landets enda skola som profilerar oss mot mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Profilerna mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genomsyrar skolans verksamhet. Våra profiler förankras i läroplanerna genom att eleverna får skriva, tala och läsa om olika aktuella frågor som berör mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Utöver undervisningssituationer bedriver skolan profildagar i form av schemabrytande aktiviteter som exempelvis föreläsningar, teater, rättegångar och FN-rollspel.  Under våra profildagar får skolan via feedback från eleverna lovord om bra, givande och lärorika dagar.

Kontakta Cultura

Cultura Gymnasium

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window