Campeon Frigymnasium

Helsingborg

Campeon erbjuder dig ett Samhällsprogram, som är studieförberedande på riktigt. Det innebär att du möter lärare och en undervisning, som utvecklar en kompetens i dig, som leder till framgångsrika studier på universitet och högskola. Utbildningen ger dig de verktyg och de metoder, som resulterar i ett fördjupat, framtidsorienterat lärande.

Du väljer mellan två inriktningar av Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap, samt Medier, information och kommunikation. Skolans främsta profilområden är FN-rollspelet och Coachutbildningen. Båda ger dig praktiska kunskaper i retorik (konsten att övertyga med ord) och i självledarskap (konsten att styra sina tankar och beteenden mot ett mål).

Grunden för ett lyckligt liv är en god självkänsla. En sådan uppstår när du vågar vara den du är och bli den du vill vara. På Campeon hjälper vi dig i denna process. Engagerade och kunniga lärare garanterar dig en gedigen utbildning och en personlig utveckling.

Välkommen till Campeon!

Läs vår broschyr (pdf)

Jag har tidigare låtit mig styras av rädslor. Genom utbildningen utvecklade jag ett nytt mindset som gav mig ökat mod och stor säkerhet. Numera talar jag gärna inför en publik. Och den lyssnar på mig.

Anna Ohlsson

Program som skolan erbjuder

Vanliga frågor och svar

Om du är nyfiken på en samhällsutbildning med en undervisning som ökar din motivation, din självständighet och förmåga att uppnå dina mål, då är Campeon ett huvudalternativ. Om du dessutom söker en varm och generös miljö, där relationen mellan elever och lärare kännetecknas av ömsesidig respekt, då är Campeon huvudalternativet. Att du också får skollunch på 30 olika restauranger, har ett schema utan håltimmar och därför kan sluta skolan senast kl 12 på fredagar, kanske också bidrar till ditt val.

På Campeon kan du välja mellan två av samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar: Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation. Beteendevetenskap innebär att du studerar människors agerande som individer och deltagare i grupper, organisationer och samhällen. I medieinriktningen handlar det främst om att använda sig av olika slags medier, för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

Eleverna uppmuntras till att ta initiativ och våga tänka självständigt. De övar sig i förmågan att uttrycka sig klart och övertygande i tal och skrift. Lärarna ger eleverna verktygen för att skriva vetenskapliga texter och handleder dem i processen. För att stärka trygghet, trivsel och sammanhållning planeras det under läsåret in aktiviteter som t ex introdagar, work shops, lägerskola, idrottseftermiddagar, övernattningar, trivseleftermiddagar (”campa”).

Det är ett effektivt sätt att öka elevernas förståelse för internationell politik. I FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadör för ett av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Detta konkreta och verklighetsanknutna arbetssätt ger eleverna insikter i och perspektiv på många globala frågor. Man kan rollspela under hela utbildningen – i åk 1 är det obligatoriskt, i åk 2 och 3 är det frivilligt.

Elever från åk 2 genomgår en utbildning som behandlar bl a ledarskap och självledarskap. Förmågan att planera, organisera samt leda diverse events utvecklas dels genom teoretisk undervisning, och dels – och främst – genom att eleverna själva ansvarar för att planera och genomföra diverse aktiviteter, såsom introdagar och workshops. Att lära sig ta ett aktivt personligt ansvar, samt att utveckla självständighet och teamwork är exempel på sådant, som premieras inom utbildningen.

Sist antagen elev brukar ha mellan 275 och 285 i meritvärde, medianen brukar ligga kring 300 p.

Skolan tar in 70 elever per år. Totalt går det cirka 210 elever på skolan.

Campeon har ett elevmatkort. Med detta kort äter man gratis lunch på cirka 30 olika restauranger i centrala Helsingborg.

En mycket stor majoritet, ca 85%, fortsätter sina studier på universitet/högskola. Vanliga studieområden är: juridik, ekonomi, statsvetenskap, media-kommunikation, psykologi, organisation och ledarskap, beteendevetenskap.

Det goda ryktet beror främst på att Campeon under många år alltid lyckats med sina mål: att ge studenterna en topputbildning och en kompetensutveckling, som ger dem ett försprång, när de påbörjar sina universitets- och högskolestudier.

Kontakta Campeon

Campeon

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window