Åbyskolan

Klippan

Vi på Åbyskolan vill vara elevens bästa skola, så att eleven kan bli sitt bästa jag. Våra program ger dig en stark plattform att fixa det framtidsjobb du drömmer om.

Du utvecklar dina förmågor och färdigheter i att tillägna dig och hantera information, lära och utveckla kunskap, problemlösning, kommunicera, samarbeta och driva projekt.

Vi vill att du ska lyckas med dina studier och till din hjälp finns kompetent personal som stödjer och hjälper dig i ditt skolarbete och en väl fungerande elevhälsa.

Oavsett vilket program du väljer, vill vi förbereda dig både för arbetsliv och fortsatta studier. På yrkesprogrammen ingår arbetsplatsförlagt lärande APL, och du kan genom val få högskolekompetens.

På Torget, vår gemensamma samlingpunkt, är det ofta aktiviteter av olika slag såsom uppträdande, mässor, utställningar eller förenings- och högskolebesök. Här finns också Åbyskolans Café, Reception och tillgänglig personal som ger en hjälpande hand till den som behöver.

Välkommen till oss!

Vanliga frågor och svar

Åbyskolan i Klippan ligger centralt och med mycket bra pendlingsmöjligheter. Från tåg- och busstationen tar det max 5 minuter att gå. Vi har kommunal skolskjuts från exempelvis Örkelljunga.

Vi är ungefär 400 elever som går på nationella program. Vi har gott om utrymme för salar och samvaro, och nära kontakt med lärare och personal.

I vår egen matsal finns stort utbud under din lunch med dagens rätt, vegetariskt alternativ och stort salladsbord. Vi blev korade som Sveriges bästa skolmat 2016 och kvalitén håller i sig.

Åbyskolan har alla lektioner på skolan. Vi har idrottshall, matsal, kemisalar samt gymnasiebibliotek integrerat med det kommunala biblioteket. I direkt anslutning har vi simhall, gym, musikskola och konsthall.

Vi har ett stort elevhälsoteam som finns på plats varje dag på skolan. Det är bland annat kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, fältassistent som stöttar dig när du behöver. Elevhälsoteamet jobbar tätt ihop med lärarna på skolan för att du ska en bra gymnasietid.

Alla elever får låna en dator som används under tiden på gymnasiet. Vi använder oss ofta av digitala lösningar vid prov, skrivningar och studerande.

Som tidigast börjar du 8.30 och sluttiderna varierar beroende på hur många kurser du läser i ditt program. Vårt mål är att inte ha håltimmar utan din skoldag ska vara samlad och nyttjas på bästa sätt.

Många av våra program har resurstid med lärare där man får extra hjälp att komma vidare i sina studier. Om man behöver mer stöd har vi en specialpedagog med studieverkstad och andra anpassningar som kan behövas.

Kontakta Åbyskolan

Åbyskolan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window